Angajăm Educatoare în grădiniță

Instituția Privată de Învățământ Școala Primară – Grădinița ”Abeceluș”, una dintre cele mai bune instituții de acest gen din țară, acreditată de către ANACEC, în legătură cu mărirea echipei sale oferă spre ocupare un post de EDUCATOR ÎN GRĂDINIȚA DE COPII.

Cerințele față de candidat:

 • Studii medii speciale/superioare în domeniul educației preșcolare;
 • Experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii române la un nivel excelent, cunoașterea unei alte limbi străine constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Navigare Internet;
 • Capacitate de organizare şi planificare a procesului educațional pentru copii de 3-7 ani;
 • Fluenţă verbală;
 • Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, empatică, cooperantă, cointeresată pentru autoformarea şi formarea sa profesională;
 • Loialitate şi confidenţialitate;
 • Alte cerințe specifice postului

Descrierea postului:

 • Răspunde de viața și sănătatea copiilor în timpul aflării acestora la grădiniţă;
 • Răspunde de respectarea drepturilor copiilor şi de aplicarea Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 • Respectă strict cerințele Instrucțiunii despre ocrotirea vieții și sănătății copiilor;
 • Organizează agenda zilnică de activitate a grupei de copii conform planului de învățământ;
 • Perfectează documentaţia grupei în conformitate cu Nomenclatorului tipurilor de documentație și rapoarte în educația timpurie;
 • Răspunde de elaborarea și prezentarea la timp și calitativă a rapoartelor de evaluare a copiilor și de autoevaluare; a dărilor de seamă despre activitatea sa cu copiii și părinții/îngrijitorii;
 • Dezvoltă și menţine relaţii eficiente de parteneriat cu părinții/îngrijitorii copiilor din grupă;
 • Este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor şi colaboratorilor/colegilor;
 • Răspunde de sporirea competenței sale profesionale.

Pachet salarial/beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Posibilităţi de dezvoltare profesională și promovare;
 • Mediu de lucru plăcut şi profesionist.

Candidaţii interesaţi pot trimite un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie şi de fotografie la următoarea adresă de e-mail abecelus@gmail.com.

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia. Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului.

Instituția îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.