Proiecte Extrașcolare
Povestea cu povești
21 iunie 2023

Poveștile joacă un rol deosebit atât în educație, cât și în dezvoltarea copiilor. Ele reprezintă un stimul pentru creativitate, o întărire a relației cu părinții, profesorii, colegii. Poveștile ajută la dezvoltarea morală și îi învață să capete încredere în propriile forțe, dar și să pătrundă într-un univers fantastic, plin de mistere si distracții.

În perioada martie-mai 2023, elevii din clasa I (învățătoare Tatiana Mîrzenco) și elevii din clasa a II-a (învățătoare Iuliana Rădulescu), din Școala Primară-Grădiniță „Abeceluș”, mun. Chișinău, au participat în proiectul eTwinning „Povestea cu povești”.

Proiectul s-a inițiat cu o întâlnire online, cu partenerii din Republica Moldova și România, în care au fost anunțați despre calendarul activităților:

  • MARTIE – „Creangă – sfătosul bunic din Humulești”
  • APRILIE – „Andersen – povestitorul copiilor”
  • MAI – „Povestea cu povești”

În cadrul proiectului, în fiecare lună, elevii trebuiau să citească câte două povești la alegere, scrise de scriitorii I. Creangă și H. Ch. Andersen. Apoi a urmat apogeul activităților, elevii au desenat pe foi sau la calculator, în diverse aplicații, benzi de desen cu fragmente din povești.

Victorinile literare „Cunoaștem poveștile lui Creangă” și „Cunoaștem poveștile lui Andersen” au consolidat  cunoștințele elevilor despre povești. Prin utilizarea aplicațiilor digitale elevii au demonstrat o capacitate de emitere a judecăților de valoare.

Produsul final al proiectului a fost elaborarea unei cărți digitate, care a bucurat elevii cu conținutul său atractiv și ingenios.

Poveștile scrise de marele povestitor român I. Creangă și celebrul scriitor danez H. Ch. Andersen i-au învățat pe elevii noștri să fie creativi, să poată soluționa diverse situații de problemă din cotidian, să fie în armonie cu sine și cu cei din jur, să relaționeze frumos.

Stories play a special role both in education and in the development of children. It represents a stimulus for creativity, a strengthening of the relationship with parents, teachers, colleagues. It helps moral development and teaches them to gain confidence in their own strength, but also to enter a fantastic universe full of mysteries and fun.

In the period March-May 2023, the students of the 1st grade, teacher Tatiana Mîrzenco and the students of the 2nd grade, teacher Iuliana Rădulescu, from the “Abeceluș” Primary School-Kindergarten, Chisinau municipality, participated in the eTwinning project “The Story” with stories”.

The project started with an online meeting with partners from the Republic of Moldova and Romania, where they were informed about the calendar of activities:

  • MARCH – “Creangă – the wise grandfather from Humulesti”;
  • APRIL – “Andersen – the children’s storyteller”;
  • MAY – “The story with stories”.

Within the project, every month, the students had to read two stories of their choice, written by the writers I. Creangă and H. Ch. Andersen. Then, the climax of the activities followed, the students drew comics with fragments of stories on sheets of paper or on the computer, in various applications.

The literary quizzes “We Know Creangă’s Stories” and “We know Andersen’s stories” strengthened the students’ knowledge. Through the use of digital applications, students demonstrated an ability to make value judgments.

The final product of the project was the development of a digitized book, which delighted the students with its attractive and ingenious content.

The stories written by the great Romanian storyteller I. Creangă and the famous Danish writer H. Ch. Andersen taught our students to be creative, to be able to solve various problem situations, to be in harmony with themselves and those around them, to relate nicely.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vezi mai multe

Noutățile școlii

Lansarea revistei „Dimineața cuvintelor”

Lansarea revistei „Dimineața cuvintelor”

Astăzi, 29 aprilie 2024, elevii noștri din clasa I, sub îndrumarea doamnei învățătoare Aliona Rotari, au avut privilegiul de a participa la evenimentul de lansare a revistei „Dimineața Cuvintelor”, organizat la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Într-un...

citește mai mult
Summit-ul Școlar „Conectați prin Știință”

Summit-ul Școlar „Conectați prin Știință”

Sâmbătă, 27 aprilie, echipa Școlii Primare-Grădiniță „Abeceluș” a participat la deschiderea Summit-ului Școlar Moldo-American „Conectați prin știință”. Este vorba de un eveniment dedicat inovației, educației și colaborării în domeniul științelor și tehnologiei. Gazda...

citește mai mult
Schimbăm lumea prin știință și tehnologie

Schimbăm lumea prin știință și tehnologie

Impactul proiectului eTwinning „STEM for Sustainable Goals” Autor: Iuliana RĂDULESCU, învățătoare grad didactic II, Ambasador Scientix, Școala Primară Grădinița „Abeceluș”, or. Durlești, Republica Moldova În contextual actual al problemelor globale precum: schimbările...

citește mai mult